Kaupan alan analytiikka

Tutustu Zoined analytiikka tuoteeseen

Liity satojen myyntiään kasvattaneiden kauppiaiden joukkoon.

Varaa esittely!

Zoined kaupan alan analytiikka

Zoinedin kaupan alan analytiikkapalvelu tarjoaa valmiita avainmittarit sähköposti- ja portaaliraporttien ja dashboardien kautta. Tekoälyyn pohjautuvat nostot, ennusteet ja suositukset ovat saatavilla eri toimialoille ottaen huomioon niiden erityistarpeet.

Tuotteen toimintojen perusta on helppo tiedonjako visuaalisilla sähköpostiraporteilla. Selainpohjaiset interaktiiviset dashboardit ja analytiikkaraportit tarjoavat edistyksellisempiä porautumistoiminnallisuuksia ja valmiita analytiikkaraporttipohjia. Tekoälypohjainen kysynnän ennustaminen ja automatisoitu selittävien tekijöiden identifiointi tuovat eri toimialoille uutta ymmärrystä ennennäkemättömällä tavalla.

On kuin jokaisella myymälä-, alue- tai ketjutason päälliköllä olisi käytössään 10 liiketoiminta-analyytikkoa jatkuvasti vuorokauden ympäri varmistamassa, että päätöksenteossa hyödynnetään parhaalla tavalla käytössä olevaa dataa!

Zoined Insights & Foresights

Zoined Insights & Foresights -moduulit ovat tarjolla useille kaupan alan toimialoille sisältäen erityistoimintoja ja omat konfigurointinsa toimialakohtaisesti. Tämän ansiosta toimialakohtaiset liiketoimintatarpeet voidaan täyttää ilman pitkiä ja kalliita konsultointiprojekteja.

Tälla hetkellä tuetut toimialat ovat:

Koneoppimiseen perustuvat kysynnänennustamisalgoritmit ovat toimialakohtaisia ja ne konfiguroidaan automaattisesti jokaisen yksittäisen asiakkaan datan perusteella. Tieto historiallisista ja tulevista kampanjoista ja tapahtumista voidaan ottaa mukaan ennusteiden laadun parantamiseksi.

Edistyneet diagnostiikkatoiminnot analysoivat automaattisesti selittäviä tekijöitä ja trendimuutoksia valituissa mittareissa toteutuneiden arvojen ja ennusteiden sekä vastaavien aiempien arvojen välillä.

On kuin jokaisella myymälä-, alue- tai ketjutason päälliköllä olisi käytössään 10 liiketoiminta-analyytikkoa jatkuvasti vuorokauden ympäri varmistamassa, että päätöksenteossa hyödynnetään parhaalla tavalla käytössä olevaa dataa!

Zoined sähköpostiraportit

Zoinedin sähköpostiraportit voidaan konfiguroida liiketoimintakäyttäjien toimesta sisältämään juuri ne avainmittarit, joita tietty käyttäjärooli tai yksittäinen käyttäjä tarvitsee.

Raportteja voidaan jakaa sekä organisaation sisäisille että ulkoisille käyttäjille. Näillä visuaalisilla responsiivisilla raporteilla on huomattavasti suurempi avausaste kuin perinteisillä liitetiedostoina jaettavilla raporteilla, kun ylimääräisiä klikkauksia ei tarvita liitteenä olevien raporttien avaamiseen.

Sähköpostiraportit näyttävät käyttäjälle suoraan olennaisen tiedon ja raportilta voi jatkaa suoraan selainpohjaiseen palveluun jatkamaan analyysiä oikeassa kontekstissa ja esimerkiksi porautua tietoihin tarkemmalla tasolla tai muuttaa analyysin näkökulmaa.

Zoined Dashboardit ja analytiikkaraportit

Zoinedin dashboard-toiminnallisuudet mahdollistavat käyttäjärooli- tai käyttäjäkohtaiset dashboardit, joihin voidaan yhdistää data monista eri tietolähteistä.

Analytiikkaraportit auttavat optimoimaan alueita kuten kävijöiden konversio maksaviksi asiakkaiksi, ristiinmyynti ja upsell, kategorioiden ja tuotteiden performanssi, varastonhallinta sekä työvuorojen suunnittelu ja työvoiman kustannukset. Jopa säädata on automaattisesti käytettävissä, kunhan vain toimipisteiden sijaintikoordinaatit syötetään palveluun.

Liity satojen myyntiään kasvattaneiden kauppiaiden joukkoon.

Varaa esittely!